Последња писма Јакопа Ортиса

Уго Фосколо

Уго Фосколо

Млади јунак овог дела - Јакопо Ортис (а у ствари персонификација италијанског писца Уга Фоскола) - је нежна, осетљива и меланхолична душа; на махове плаховита и борбена, али свагда племенита и саосећајна.

Младог Јакопа дубоко погађа пад и губитак његове домовине - Млетачке републике - која је 1797. године укинута Кампоформијским миром који је наметнуо Наполеон. Због политичких превирања тог доба, Јакопо је прогнан и лута Италијом као избеглица.

Политичке прилике у Италији на прелазу из 18. у 19. столеће су такве да је Италија расцепкана на мноштво малих државица, да су њени становници разједињени и немоћни да то тегобно стање промене. Као последица таквих несређених друштвених прилика, јавља се опште опадање моралних вредности у друштву што представља стални извор Јакоповог дубоког једа и огорчености.

Настави на цео текст: Последња писма Јакопа Ортиса.

✤✤✤